Scroll to top

Dynamisk døgnrytmelys med Teamtronic

Med mere end 30 års erfaring inden for belysning, besidder vi hos Teamtronic indgående viden om LED lys samt intelligent styring og integration af belysning. Desuden er forståelse for lysets påvirkning af mennesket et af vores fokusområder, for at kunne levere den mest optimale belysning til vores kunder.

Som belysningseksperter er vi hos Teamtronic i stand til, konstant at yde en kompetent rådgivning og samtidig sikre den mest optimale evidensbaseret løsning til alle vores kunder.

Hos Teamtronic har vi erfaring med levering og implementering af dynamisk døgnrytmelys til både sundhedssektoren, medicinalindustrien, institutioner med mere.

Referencecases med dynamisk døgnrytmelys

Nedenstående ses et udsnit af forskellige referencecases, hvor vi hos Teamtronic har leveret og implementeret dynamisk døgnrytmelys (DALI).

Døgnrytme og døgnrytmelys

Der er forskningsmæssig evidens for, at mennesket trives bedst med en stabil døgnrytme med dagslys om dagen og mørke om natten. Menneskets døgnrytme ses blandt andet at påvirke den rytmiske produktion af hormoner, søvn- og vågnetilstand, legemstemperatur med mere. Sker der ændringer i et menneskes balanceret døgnrytme, kan det gå ud over hans/hendes velbefindende.

Døgnrytmelys er kunstigt skabt lys, som efterligner solens naturlig døgnrytme kombineret med et specielt udviklet lys. I denne forbindelse skal farvetemperaturen, lysstyrke, timing og varighed sikre en god døgnrytme. Døgnrytmelys genskaber således de gavnlige effekter af naturligt lys, og sikrer menneskets daglige indendørs væren døgnet rundt.

I denne forbindelse er der forskningsmæssige evidens for, at døgnrytmelys har en positiv indvirkning på eksempelvis medarbejdere og patienter på hospitaler og psykiatrien, natarbejdere, dyr til undersøgelse i medicinalindustrien med mere

Ønsker du at videre mere om dynamisk døgnrytmelys samt levering og implementering kan du downloade vores katalog om dynamisk døgnrytmelys her: