Scroll to top

Lighthouse – Aarhus Ø

Danmarks højeste boligbyggeri er opført med en unik placering på spidsen af Aarhus Ø. Lighthouse er bestående af et 142 meter højt Fyrtårn med to sidebygninger, Kanalhuset og Promenadehuset, og i alt rummer komplekset 400 eksklusive boliger.

Til projektet har Teamtronic leveret mere end 900 kundetilpassede T-Hee armaturer til indbyg og påbyg i opgangene i Lighthouse. T-Hee armaturet er en del af Teamtronics standard sortiment, men til projektet er armaturets tekniske egenskaber blevet opdateret til intelligent trådløs styring og programmering, som giver integrerede sensorer mulighed for at spille sammen i hele bygningen.

Styringen af belysningen er specialtilpasset til Lighthouse, således at belysningen følger personer og aktiviteten i bygningen. Belysningen tænder og slukker sektorvis, så lyset i opgangen ikke er tændt på alle 40 etager, hvis der f.eks. kun er aktivitet på 3. sal. I sin helhed sikrer den intelligente lysstyring en fleksibel belysning, der lever op til projektets teknologiske krav og kvalitet, samt ønsker til lave drifts- og energiomkostninger.

Udviklingen af armaturets tekniske egenskaber er sket i tæt samarbjede med projektets elinstallatør Wicotec Kirkebjerg.

  • Dato

    november 1, 2022

  • Anvendte Produkter

    T-Hee

Del reference