Scroll to top

SUNDHEDSSEKTOREN HAR SET DET ERGONOMISKE LYS

Ergonomisk belysning er fremhærskende inden for sundhedssektoren og medicinalindustrien til stor gavn for både læger, sundhedspersonale og patienter, såvel som forskere og medarbejdere.  Men hvad er ergonomisk belysning? Hvordan fungerer det? Og hvilke fordele er der ved ergonomisk belysning?

Belysning er alfa og omega for menneskets øjne og synsevne, og særligt i arbejdssituationer er belysningen afgørende for kvaliteten og udførslen af en arbejdsopgave. Forstil dig en operationsstue, hvor koncentration og præcision kan være afgørende for patientens ve og vel. På en sådan operationsstue arbejder kirurger, anæstesilæge og assisterende personale tæt sammen inden for forskellige ansvarsområder med bl.a. skarpt lys og oplyste skærme, hvor lyset reflekteres af de hvide overflader. Arbejdsmiljøet på en sådan operationsstue er derfor med til at udfordre synsevnen hos det sundhedsfaglige personale, fordi øjnene bliver anspændte.

Ergono-hvad for noget? 

Ergonomi er læren om tilpasning af arbejdsredskaber og øvrige arbejdsforhold, så de fysisk og fysiologisk bliver mest hensigtsmæssige for mennesket. Hos Teamtronic arbejder vi professionelt med skræddersyet belysning, som vi betragter som et aktivt og moderne arbejdsredskab. Den teknologiske udvikling inden for LED belysning og lysstyring betyder, at det er muligt at tilpasse belysning efter arbejdsmiljøet og -opgaverne til gavn for medarbejderne. Helt konkret er det implementeringen af farvet lys i zoner, med RGB-teknologi, der er med til at skabe ergonomisk lys i sundhedssektoren, f.eks. på operationsstuer og laboratorier.

Zoneopdeling med farvet og hvidt lys

Ergonomisk belysning kan anvendes bredt inden for sundhedssektoren, f.eks. på operations-, undersøgelses- og fødestuer, med det formål at skabe lyszoner, der understøtter de forskellige arbejdsforhold og -opgaver. Det grønne og røde lys betyder, at der ikke opstår genskær fra stuens skærme, og ligeledes bliver skærmbilledet forbedret, der gør det lettere at se dybde og kontraster. I sin helhed betyder ergonomisk belysning, at belastningen af øjnene reduceres, som bidrager til forbedrede arbejdsforhold for personalet. Når en undersøgelse eller operation er afsluttet, kan det farvede lys slukkes, så stuen bliver oplyst af normalt hvidt lys (4000K), f.eks. til gavn for rengøringspersonalet.

Fordelene øger patientsikkerheden

Ergonomisk belysning reducerer genskær og blænding fra skærme, som mindskes belastningen og spænding af øjet, der kan føre træthed, hovedpine og gøre øjnene lysfølsomme. Belysningen påvirker grundlæggende det limbiske system i hjernen, som blandt andet regulerer følelser og udskillelsen af hormoner. Derfor påvirker belysningen ikke kun det sundhedsfaglige personale, men også patienter i forbindelse med indlæggelser, undersøgelser, operationer eller fødsler. Her er særligt det røde lys afgørende for produktionen af søvnhormonet melatonin, som fremmer afslappethed og dæmper kroppens stressniveau. Ergonomisk belysning påvirker derfor både patientoplevelsen og arbejdsmiljøet hos det sundhedsfaglige personale. Ergonomisk belysning har dokumenteret effekt på arbejdsforholdene, som fremmer koncentrationsevnen og søvnkvaliteten hos det sundhedsfaglige personale. Fordele ved ergonomisk belysning er i sin helhed afgørende for kvalitet og præcision i forbindelse med undersøgelser og operationer, der giver en øget sikkerhed for patienter og personale.

Hos Teamtronic har vi erfaring med ergonomiske belysningsløsninger til sundhedssektoren og medicinalindustrien. Vi arbejder med kompleks teknologi og komponenter, der gør det muligt at implementerer ergonomisk belysning med både RGB-, Amber-, og Kelvin Change teknologi i ét og samme armatur. I tillæg til de lystekniske egenskaber, der muliggør ergonomisk belysning, arbejder vi hos Teamtronic også aktivt med forskellige former for lysstyring, der f.eks. gør det muligt at regulere og dæmpe belysningen efter ønske. På den måde er vores ergonomiske belysningsløsninger fleksible, brugervenlige og økonomiske i drift.

Læs mere om ergonomisk belysning hos medicinalindustrien, som ønskede teknologien implementeret i dyrestalde og laboratorier her 

Ergonomisk belysning – zoneopdeling med grønt og rødt lys (RGB)

Ergonomisk belysning – zoneopdeling med 2700-6500 Kelvin Change

Ergonomisk belysning slukket – standard belysning med 4000K