Scroll to top

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af den 10. december 1992 (AB92) samt ELFO´s standardforbehold af juni 1993, vedr. bygge- og anlægsarbejder, samt El-arbejde er normalt gældende med nedenstående punkters afvigelser:

Priser

Alle priser er ab lager, ekskl. moms.

Ordre med et samlet beløb på under kr. 1.000,00 ekskl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms.

Teamtronic A/S vil efter AB92 §22, stk. 1 og 2, have muligheden for at søge á conto begæring, ligeledes forbeholder sig ret til at ændre angivne priser, hvis der pålægges afgifter eller lign. omkostninger fra de offentlige myndigheders side, samt store kurssvingninger på udenlandske vare.

Leveringstid

Leveringstiden vil fremgå af tilbud eller ordrebekræftelse.

Teamtronic A/S kan ikke gøres ansvarlig for en eventuelt forsinkelse såvel juridisk som økonomisk.

Betalingsbetingelser

50% ved ordreafgivelse 50% ved vare modtagelse. Vi forbeholder os ret til at overdrage fordring til tredjepart.

Belysningsarmaturer

På armaturerne ydes 3 års garanti ekskl. arbejdsydelser, men inkl. medgående reservedele. Garantien dækker ikke skader som følge af ydre mekaniske eller elektriske påvirkninger.

 

Løse LED komponenter og LED lamper

Der ydes 5 års garanti på lysdioderne og 2 års garanti på elektronikken, ekskl. arbejdsydelser. Garantien dækker ikke skader som følge af ydre mekaniske, elektriske påvirkninger eller forkert anvendelse af loddeprofil samt styring af LED iht. datablad specifikationer.

Andet materiel eller komponenter

Der ydes 2 års garanti, ekskl. arbejdsydelser eller det fremgår specielt i tilbud eller ordrebekræftelse. Garantien dækker ikke skader som følge af ydre mekaniske, elektriske påvirkninger eller forkert anvendelse af loddeprofil samt styring iht. datablad specifikationer

Erstatning

Teamtronic A/S kan ikke gøres ansvarlig for kundens tab som følge af hardware og software fejl, samt at leveret materiel forsvinder eller ødelægges på arbejdsstedet eller kundens adresse, og forbeholder sig ret til at fakturere omkostningerne ved omlevering. Ved reklamation forbeholder vi os ret til ombytning eller reparation og kan ikke gøres ansvarlig for andre omkostninger herved:

Produktansvar

Teamtronic A/S er erstatnings ansvarlig efter gældende dansk rets regler om produktansvar. Teamtronic A/S kan ikke gøres ansvarlig, hvis uautoriseret personel har foretaget rettelser i eller ændringer af software og hardware

Gyldighed

Tilbudet er gældende i 3 måneder fra tilbudsdatoen. Prisen kan indeksreguleres efter AB 92 §22 stk. 6. Der tages endvidere forbehold for ændringer, som skyldes forhold uden for vor kontrol.