Scroll to top

Foto: Billedet viser vores moderne T-CIRCEL, som også fåes med CLO-driver

Opnå en optimal og bæredygtig belysning med CLO-driver

Belysningsarmaturer med CLO-driver (Constant Light Output) gør belysningen mere optimal og bæredygtig ved at øge vedligeholdelsesfaktoren. 

Vedligeholdelsesfaktoren

Ved planlægning og beregning af belysning, er effektiviteten af et belysningsarmatur essentielt.

Kigges der på effektiviteten af et almindeligt armatur vil denne forringes efter x antal tid i drift. Dette skyldes blandt andet tilsmudsning af rum, belysningsarmaturet og afskærmningen. Desuden sker der en naturlig nedgang i lyskildens effektivitet – altså en lysnedgang. Denne lysnedgang kaldes også for en L-værdi.

Både tilsmudsning og lysnedgang tages der højde for ved beregning af det antal armaturer, der skal bruges til at oplyse et rum. Ved udregning af antal armaturer indregnes disse forhold som en vedligeholdelsesfaktor. Vedligeholdelsesfaktoren ses altså at være med til, at påvirke beregningen af antal armaturer.

Den naturlige lysnedgang (L-værdi), ses at være grundlagt for vedligeholdelsesfaktoren, da denne påvirker belysningsarmaturets effektivitet mere end selve tilsmudsningen af armaturet gør. Derfor ses en høj L-værdi at være særdeles væsentlig ved lysplanlægning og beregning af antal armaturer.

Et belysningsarmatur med en L-værdi på L70, mister 30 procent af dens oprindelige lysniveau over x antal tid i drift, hvoraf man vælger at overdimensionere belysningsarmaturet på baggrund af dette.

Et belysningsarmatur med CLO har en L-værdi på L100. Det vil sige, at armaturet udsender en konstant lysstrøm under forventet levetid, for at modvirke den naturlige lysnedgang af armaturet.

Opnå L100 med CLO

Med CLO fås en L-værdi på L100, hvoraf lysudbyttet er konstant. Dette opnås ved at programmere driftsstrømmen til gradvist, at øges over tid i løbet af den forventet levetid. Lysstrømmen justeres fra begyndelsen af armaturets brugstid, og de krævede belysningsniveauer holdes konstante indtil slutningen af den forventede levetid.

Det vil altså sige, at CLO-driveren kompenserer den øgede driftsstrøm for den naturlige lysnedgang, hvorved overdimensionering mindskes.

Sammenlignes et armatur med en L-værdi på L70 og et armatur med CLO L100, ses der en stor forskel på overdimensionering. Armaturet med L70 vil have en vedligeholdelsesfaktor på 0,65, hvor armaturet med L100 vil have en vedligeholdelsesfaktor på 0,93.

Jo højere L-værdi, desto højere vedligeholdelsesfaktor og jo højere vedligeholdelsesfaktorer desto færre armturer og dermed øget energibesparelse.