Scroll to top

Foto: Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 8.

Udvidelse af Roskilde Tekniske Skole

Et større byggeri ved Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 8 i Roskilde, er i fuld gang. Byggeriet omfatter en ny 3 etages tilbygning til skolen. Med et moderne udtryk skabes der en visuel balance mellem tilbygningen og den eksisterende bygning, der blev opført i år 2014. Byggeriet omfatter både undervisningslokaler med arbejdsstationer, kontor, lager, maskinværksteder med mere. I forbindelse med tilbygningen ønskes der blandt andet automatisk lysregulering.

Fleksible belysningsløsning

Hos Teamtronic er vi i fuld gang med at levere forskellige belysningsarmaturer til den nye tilbygning. Ens for armaturerne er, at de alle er med EasyAir sensor.

Fordelen med Easyair sensor er, at det hele fungerer trådløst og kombinerer pir- og dagslysregulering. Desuden er tilslutningen simpel og sker via 3 lederkabel.

EasyAir sensor er særlig ideel til en bygning som Roskilde Tekniske Skoles nye tilbygning. Dette skyldes blandt andet de store åbne undervisningslokaler med arbejdsstationer. Grundet EasyAir sensorerne vil lokalerne kun blive oplyst de steder hvor der er behov for det.

De enkelte sensorer kan grupperes og deles op i forskellige zoner, som gør det muligt at tilpasse belysningen alt efter behov. Ønskes der eksempelvis flere forskellige typer arbejdsbelysning i samme rum er dette muligt.

Belysning påvirker trivslen og produktiviteten

Flere undersøgelser viser, at det visuelle indeklima kan påvirke elevers forudsætning for læring og koncentrationsevner. LED-lysets farvesammensætning er det lys, der minder mest om dagslyset og er derfor at foretrække.

For Roskilde Tekniske Skole er en god belysning derfor vigtigt, da deres elever opholder sig i diverse undervisningslokaler i mange timer om ugen

Desuden kan belysning have en afgørende betydning for indeklimaet, alt efter om der benyttes LED eller eksempelvis gamle lysstofrør. Dette gør sig også gældende i undervisningslokaler, værksteder med mere. Et godt indeklima er essentielt når man kigger på elevernes trivsel og produktivitet i skolen.

Fordelen ved LED er, at den ikke afgiver varme set i forhold til en gløde- eller halogenpære, hvor 90 % af strømmen ender som varme og påvirker derfor indeklimaet i et lokale.

Leveret produkter