Scroll to top

Vi har vundet!

Det er med stor glæde og begejstring, at vi kan fortælle, at vi skal kaste lys over hele Mary Elizabeths Hospital og være med til at skabe de bedste mulige rammer for kommende patienter og ansatte.

Byggeriet af Mary Elizabeths Hospital er i fuld gang – et nyt hospital, der tager hånd om syge børn, unge og gravide og deres familier. Et projekt hvor unikke og legende rammer skal hjælpe patienter samt familier med at få en hverdag sideløbende med behandlingen, og hvor der skabes et pusterum i en sårbar situation. Et hospital med mennesket i centrum!

Design

Frem mod åbningen i 2026 arbejdes der intenst på at skabe en helt unik brugeroplevelse for både ansatte og patienter samt deres familier.

Mary Elizabeths Hospital er designet efter fem fundamentale designprincipper, som er styrende for patientens oplevelse.

Figuren illustrerer generelle designprincipper for brugerbaseret hospitalsarkitektur og specifikke designprincipper for Mary Elizabeths Hospital – https://www.rigshospitalet.dk/maryelizabethshospital/kultur-og-faglig-udvikling/Sider/designprincipper.aspx

De fem designprincipper er udviklet i tæt samarbejde mellem patienter, familier, ledere og medarbejder​​​​e:

 • ​Integreret leg
 • Designet til hverdagen
 • Se mig, spørg mig, lad mig
 • Den gode rejse
 • Klare zoner

Særligt ved designprincippet ”Se mig, spørg mig, lad mig” spiller vores belysningsløsninger en helt særlig og central rolle. Eksempelvis når patientstuerne skal indrettes. Her kan patienter og familie fx vælge, hvordan belysning, temperatur eller udluftning på sengestuen skal være.

Størrelse og omfang:

 • 60.000 m2 nyt hospital til børn, unge og gravide.
 • 143 senge til børn og unge.
 • 33 senge til voksne.
 • 15 operationsstuer.
 • 34 opvågningsstuer.
 • 14 fødestuer.
 • 30 ambulatorierum til voksne.
 • 36 dagshospitalspladser til børn og unge.
 • 14 pladser til blodprøvetagningen.
 • 57 ambulatorierum til børn og unge.
 • 1 almen og nuklear diagnostisk enhed.
 • 1 enhed for træning og rehabilitering.

Læs mere om hele byggeriet af Mary Elizabeths Hospital her: https://www.rigshospitalet.dk/maryelizabethshospital/Sider/default.aspx

Mary Elizabeths Hospital er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond

Center for Ejendomme, Region Hovedstaden står for opførelsen i samarbejde med:

Rådgivende ingeniører: NIRAS
Arkitekter: 3XN & Arkitema
El-installatør: Wicotec kirkebjerg