Scroll to top

BELYSNING UNDERSTØTTER TRIVSEL OG LÆRING

Belysning er vigtigt for at understøtte et optimalt læringsmiljø. Det rette valg af belysning har stor indflydelse på elevers velvære, koncentrationsevner og social interaktion. Klasselokaler er dynamiske med mange forskellige funktioner – alt fra undervisningssituationer, opgaveløsning og social interaktion mellem elever og lærer.

Lys som et aktivt hjælpemiddel i undervisningen

Undersøgelser viser, at belysning er medvirkende til at skabe de bedste forudsætninger for et godt og stimulerende læringsmiljø, der øger elevernes mulighed og engagement for at deltage i undervisningen.

Lys er komplekst, og moderne belysningsløsninger i klasselokaler kan tilpasses efter flere parametre: Grundlæggende skal der være lys nok til stede, som er fordelt jævnt i et lokale, og lyset må selvsagt ikke blænde eller være ubehageligt for øjnene. Med lysets farvetemperatur er det muligt at skabe rum, hvor belysningen kan tilpasses efter aktiviteterne i et klasselokale. For eksempel er varmt lys med til at fremme rolige aktiviteter og fordybelse, mens koldt lys kan fremme koncentrationen og effektiviteten i et klasselokale.

Naturlig og tilpasset belysning til mindste detalje

Solens naturlige lys har dokumenteret effekt på menneskers produktioner af hormoner, som påvirker det almene velbefindende, humør, produktivitet og søvn. Den teknologiske udvikling inden for belysning gør det muligt med sensorer at regulere belysningen efter det naturlige dagslys, hvis der for eksempel er et naturligt lysindfald gennem vinduer. Med dagslysstyring reguleres det lys, armaturet udsender, efter det naturlige dagslys. Dagslysstyring har en positiv indvikling på trivslen hos lærer og elever i skoler og institutioner, ligesom reguleringen reducerer energiforbruget.

Den optimale belysningsløsning i et klasselokale er nøje tilpasset med afsæt i de gældende anbefalinger og standarder på området, som sikrer veloplyste omgivelser. Belysningen placeres og tilpasse lokalet ud fra gennemgående beregninger og rapporter, der tager højde for lokalets forskellige flader og genstande, som lyset reflekterer sig i. På denne måde understøtter belysningsløsningen et optimalt læringsmiljø.

 

I forbindelse med renoveringen af Sct. Norberts Skole i Vejle har Teamtronic leveret en moderne belysningsløsning til skolens klasselokaler og gangforløb med ønske om at skabe optimale læringsbetingelser for skolens elever. Læs mere om projektet her.