Scroll to top

1. Vedligholdelsesplan – Teamtronic armaturer

Generelt EN12464 kræver, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, når der etableres et nyt belysningsanlæg. I denne plan indgår også rengøringsplaner. Når belysningsarmaturer rengøres, er det vigtigt, at man gør det på den rigtige måde, således at belysningsarmaturet ikke tager skade.

Vedligeholdelsesfaktor Ved projektering af belysningsanlæg skal der tages højde for tilsmudsning af armaturer og lyskilde jf. EN12464.

2. Vedligeholdelsesfaktor

Ifølge DS/EN 12464-1:2011 ”skal lysdesigneren (lysplanlæggeren) angive vedligeholdelsesfaktoren samt opliste alle forudsætninger, der er anvendt til bestemmelse af værdien.” Desuden skal lysplanlæggeren/lysdesigneren udarbejde en vedligeholdelsesplan, der skal indeholde eventuelle lyskildeudskiftninger, og rengøringsintervaller for rum og armaturer.

Det fremgår af DS/EN 12464-1, at vedligeholdelsesfaktorer (MF, Maintenance Factor) kan beregnes efter CIE 97:2005 Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems:

MF = LLMF ∙LSF ∙ _LMF ∙ _RSMF

Se mere DCL_Branchevejledning_juni_2017.pdf

3. Materialerengøring

Guideline materialerengøring Rengøring af emnerne udføres med en mild sulfoopløsning og en vandtemperatur på maks. 60 grader. Brug af vaskemidler, der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade overfladen og skal undgås.

Hård børstning eller skrubning vil kunne give skader i overfladen og skal undgås. Brug aldrig højtryksrens til Polycarbonat afskærmning for armaturer med høj IP-klasse, dette forårsager vandindtrængning, samt ødelægger materialet.

Til reflektor overflader med blank udførsel anbefales det at benytte en tør blød klud.

Det er vigtigt at belysningsarmaturerne rengøres på den rigtige måde, således disse ikke ødelægges.

Nedenstående er en vejledning på forskellige overflader.

 • Armatur i lakeret metal: Fugtig klud, mild sæbe
 • Reflektor i aluminium: Tør klud
 • Gitter i aluminium: Tør klud
 • Gitter i metal: Fugtig klud, mild sæbe
 • Polycarbonat afskærmning: Vand under 60 grader
 • Akryl afskærmning: Vand under 60 grader
 • Glas afskærmning: Vand under 60 grader
 • ABS-plast: Vand under 60 grader
 • ASA-plast: Vand under 60 grader
 • Akryl PMMA: Vand under 40 grader
 • Microprismatisk afskærmning: Hårdt opvredet klud med demineraliseret vand under 40 grader, ingen sæbe
 • Guideline aluminium reflektormateriale: Sikrer at partikler, der kan ridse overfladen fjernes før rengøring.

Brug en af følgende metoder for rengøring:

 1. Rengør med en tør klud. Denne metode er i normale tilfælde tilstrækkelig til at fjerne let overflade støv og mærker fra fedtede fingre.
 2. Rengør let med isopropyl alkohol fortyndet med vand. Denne metode kan anvendes såfremt rengøring ikke bliver tilfredsstillende med metode 1. Kan eftertørres med demineraliseret vand.

Det tilrådes at bruge plastikhandsker når der arbejdes med reflektormateriale. Dette for at undgå mærker fra fedtede fingre. Rengøringsinterval Belysningsarmaturerne rengøres periodisk, alt efter tilsmudsning, samt i forbindelse med lyskildeudskiftning. Rengøringsinterval udføres som fastlagt efter vedligeholdelsesvejledningen. Dog bør der ske rengøring mindst en gang årligt.

Bortskaffelse af lyskilder, udbrændte eller defekte lyskilder skal bortskaffes i henhold til lyskildefabrikanternes anvisning.

4. Nødstrømsarmaturer

Nødstrømsarmaturer skal funktionstestet 1 gang årligt, enten ved afbrydelse af fast forsyning eller ved indbygget test knap, hvor intern batteribackup er til stede.

Se evt.  Bilag 12 til Bygningsreglementetsvejledning til kap. 5 – Brand, afsnit 5.5

5. Bortskaffelse

Ved bortskaffelse af større partier lyskilder, kan der være særlige regler. Se lyskildebranchens W.E.E.E forening www.lwf.nu

Bortskaffelse af belysningsarmaturer Al affald af elektronisk og elektrisk udstyr – elskrot – skal fremover bortskaffes på en ny og bedre måde (WEEE). For at sikre, at systemet bliver så effektivt, billigt og miljørigtigt som muligt har producenter og importører af disse produkter dannet Elretur, som sikrer, at virksomhederne kan løfte deres ansvar i fællesskab. Se www.elretur.dk

Særlige forholdsregler såfremt der er særlige forholdsregler, angående vedligeholdelse, vil disse fremgå af monteringsvejledningen.

Teamtronic A/S yder ingen garanti ved forkert vedligeholdelse