Scroll to top
Kontor og industri

Haarslev Industries

Teamtronic har leveret mere end 1000 armaturer til Haarslev Industries, der ønskede at energioptimere deres eksisterende belysning med lysstofrør i mere end 20 industri- og produktionshaller.

I projektets indledning udarbejdede Teamtronics belysningskonsulent en energiberegning af den eksisterende belysning, som viste et strømforbrug på mere end 1 million kWh årligt. Herudfra blev der lavet en energiberegning for en tilsvarende belysningsløsning med LED, som viste en markant forbedring af lysudbyttet samt en besparelse på mere end 410.000 kWh årligt - svarende til en besparelse på næsten 40 % af strømforbruget.

De nye LED armaturer blev placeret i produktions- og lagerområdet efter en dybdegående lysberegning. Lysberegningerne gjorde det muligt at placere LED armaturerne, så belysningen blev afstemt i forhold til hallens indretning og de konkrete arbejdsopgaver, der udføres. Hertil blev der implementeret sensorer, der bidrager til en bedre regulering af belysningen, så belysningen tændes og slukkes automatisk i hallerne, når der ikke arbejdes.

Valget af armaturer faldt bl.a. på T-Tornado G2, T-Metis, T-Blackbird, T-Hiwide og T-Hee – i alt 1116 armaturer. De reducerede driftsomkostninger og energiforbruget taler for sig selv, og derudover er resultatet blevet en markant forbedring af lysudbyttet i hallerne. Lysudbyttet bidrager i sin helhed til et forbedret arbejdsmiljø hos medarbejderne, ligesom det øger sikkerheden og produktiviteten markant.

Del reference