Scroll to top

WEEE direktivet

WEEE står for Waste Electrical and Electronic Eqiutment, som fastsætter fælles EU-regler og miljømål indenfor følgende områder: Produktion og miljøbehandling af elektrisk og elektronisk udstyr.

Til at administrere det nationale produktansvarsregister blev en organisation (DPA) Dansk producentansvars system oprettet i 2005. Her er Teamtronic oprettet, som producent. Formålet med dette, er at være med til at centralisere kredsløbet for elskrot i Danmark.

Hvad stiller det af krav?
– Alle virksomheder der markedsfører elektronisk udstyr, skal registres i DPA
– Virksomheden skal årligt indberette markedsførte-, tilbagetagne-, og behandlede mængder
– Alle relaterede produkter skal mærkes og piktogrammet med en overkrydset skraldespand.
– Alle udgifter til håndtering af udtjent elektrisk udstyr skal afholdes af producenterne, og der stilles sikkerhed for fremtidige udgifter til håndtering.