Teamtronic gør klar til at udrulle ZHAGA NBIoT

Teamtronic tester TDC`s NBiot netværk til gabelysning i maj måned 2018, Danske kommuner vil kunne med fordel gøre brug af NBiot på mobil nettet. Fordele ved TDC MBiot er

  • Ingen omkostninger til vedligehold af netværk det ligger ved TDC
  • Faste lave omkostninger

TDC Erhverv har blandt andet testet trafikløsninger, luftkvalitetssensorer, intelligente skraldespande, smarte elmålere og bærbart sundhedsudstyr med forskellige partnere. Og resultaterne er gode.

https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-pressemeddelelser/2018/2/tdc-goer-klar-til-at-udrulle-landsdaekkende-iot-2418548