Højteknologisk belysnings laboratorium

Hos Teamtronic A/S er der blevet installeret et højteknologisk laboratorium med udstyr til at teste, udvikle og validere lys- og belysningsløsninger, som er genereret virtuelt i 3D.

I vores laboratorie opbygges der virtuelle modeller som er ikke-eksisterende belysningsløsninger, som en del af et projekts udvikling. I vores Laboratorie er det tænkt som et validerings- og konceptafklaringsværktøj, hvor din virksomheds løsningsforslag kan testes, præsenteres og diskuteres til videreudvikling af jeres løsning og accept, inden der bliver foretaget fysisk konstruktion eller anlæg til og af en egentlig løsning. Dette er en god måde at få testet sine idéer af, i sådan et laboratorium, hvis man ikke selv har materialerne til det.

Når det endelige belysningsresultat kommer ud, kan disse virtuelle modeller være et stærkt værktøj til at spare ressourcer og til at sikre den optimale løsning til et givent projekt. Dette laboratorium kan benyttes af Armaturproducenter som bygherrer eller offentlige beslutningstagere kan anvende laboratoriet til udvikling og implementering af belysning og belysningsløsninger.

Efterfølgende får du udleveret dine data på mail, hvor lysberegningerne ligger på. Lysberegningerne kan bruges i eks. Dialux