Finansiere dit nye belysningsanlæg via. Driftsbesparelser

  • Nyt moderne  LED belysningsanlæg af høj kvalitet
  • Ingen udbetaling
  • Delvis eller total finansiering af ydelsen via besparelser på el- og driftomkostninger
  • Finansieringsperiode op til 5 år
  • Total service og garanti på anlægget i hele finansieringsperioden
  • Ingen store engangsudgifter
  • Ansøgning om tilskud ud fra de sparede KWH
  • Lys- og energiberegninger, der understøtter vores forslag/tilbud